Szafa.hu


 

Egyéb ablakok

Trojkrídlové okno vybavené  zvyšovaným rámom

Veľký sklený portál, stredné panoramické zasklievanie Na okraji osobitné trasovanie, otvorovými a sklápacími funkciami.

Serie di finestre.

V rovine lomené riadkové okná.

30 mm lepené delenie,
6 – kové delenie.


 

Graphics by Mittl.hu developed by Wakelite Web